փակել փակել

Ես քեզ տեսա

Խոսք:
Երաժշտություն: Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան)
Ես քեզ տեսա,
Սիրտս էլավ ցիր ու ցան.
Յար, արի, յար, արի,
	Ա՜խ, արի, արի,
	Վա՜խ, արի, արի,
	Ես քեզ ի՞նչ արի։

Լուսնակ գիշեր
Սիրտս կուլա քեզ համար.
Յար, արի, յար, արի,
	Ա՜խ, արի, արի...

Գիշեր-ցերեկ
Մտածում եմ քեզ համար,
Յար, արի, յար, արի,
	Ա՜խ, արի, արի...

Սարից իջա,
Յարս դռան կանգնած էր,
Յար, արի, յար, ւսրի,
	Ա՜խ, արի, արի...
Աղբյուրներ: Երգարան (Շարա Տալյան, Վաղինակ Չաքմիշյան - Երևան 1966)