փակել փակել

Երգ միության

Խոսք:
Երաժշտություն:
 
Մենք Հնչակեան ենք, եղբայր դուք Դաշնակցական
Մենք երկուքս էլ կուլանք ի սէր Հայկական։
	Արիք եղբարք հոգւով սրտով միանանք,
	Ձեռք ձեռքի տանք,ապա գործենք արշավանք։

		Արիք եղբարք, միանանք,
		Բաւական է մեր տանջանք,
		Ի սէր ճնշուած Հայ ազգին,
		Գործ դնենք մեր ճիգ ու ջան։

Մեր պապերն ալ ներկայիս պէս գործեցին,
Իրենց ձեռքով իրենց տունը քանդեցին․
	Արիք եղբարք հոգւով սրտով միանանք,
	Ձեռք ձեռքի տանք,ապա գործենք արշավանք։

		Արիք եղբարք, միանանք,
		Բաւական է մեր տանջանք,
		Ի սէր ճնշուած Հայ ազգին,
		Գործ դնենք մեր ճիգ ու ջան։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)