փակել փակել

Այգեկույթի երգը

Խոսք: Սարմեն (Արմենակ Սարգսյան)
Երաժշտություն: Վ․ Արարատյան
Սովետական մեր աշխարհում շեն ու խաղաղ՝
Նորից եկան այգեկութի օրերն ուրախ,
Հազար գույնով բոցավառվում է արշալույս,
Թփից նայում է խնդալով խաղողն անուշ։
	Զվարթ հնչում է երգը մեր,
	Ծովից առատ է բերքը մեր,
	Թող միշտ շողա մեր աշխարհի
	Արեգակը երջանկաբեր։

Քաղենք մուսկաթ, սև սաթենի ու Արարատ,
Քաղենք անուշ Արաքսենի ու ոսկեհատ,
Քաղենք Կախեթ, գառան-դմակ և Արենի,
Որ միշտ զնգան գինու թասերը հայրենի։
	Զվարթ հնչում է երգը մեր,
	Ծովից առատ է բերքը մեր,
	Թող միշտ շողա մեր աշխարհի
	Արեգակը երջանկաբեր։

Աշունն առատ բացել է մեծ տոնահանդես,
Կարմիր խնձորն աչքով անում, կանչում է մեզ,
Դեղձի դեզերն են բարձրացել կանաչ այգում,
Առվակները ծիծաղում են ու համերգում։
	Զվարթ հնչում է երգը մեր,
	Ծովից առատ է բերքը մեր,
	Թող միշտ շողա մեր աշխարհի
	Արեգակը երջանկաբեր։
Աղբյուրներ: Երգարան (Շարա Տալյան, Վաղինակ Չաքմիշյան - Երևան 1966)