փակել փակել

Խարապա էր

Խոսք: Ֆիրաղի (Սարդար Պապոյան)
Երաժշտություն: Ֆիրաղի (Սարդար Պապոյան)
Խարապա էր Տաշվան- թափեն,
Բլել էր ձներու շափեն,
Աղջիկները մանչ կխաբեն,
Շորորա, թառլան, շորորա։

Աղբրի առաջն էր առու,
Ցարս ընկավ ինձեն հեռու,
Պաքմ տվեց տեյի հերու, -
Շորորա, թառլան, շորորա։

Անուշ էր աղբրի ջուրը,
Ելա կայնա բակի դուռը,
Խաբար տարավ պզտի քուրը,
Շորորա, թառլան, շորորա։
Աղբյուրներ: Ջավախքի երգարան (http://javakhkmusic.com/ )