փակել փակել

Անփորձը

Խոսք: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Երաժշտություն: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Միամիտ ու անփորձ երիտասարդը
Կանանց միջից հաշմ ծերուկին հավանեց,
Թողեց բալասանը, մեխակը, վարդը,
Ծաղկոց մտավ՝ իշկաթնուկին հավանեց։

Միամիտը խաբվեց օձն առավ ծոցը,
Թունավորվեց, կրծքում բացվեցավ խոցը.
Անճաշակը մտավ բանջարանոցը,
Աղճըպանքին, խրխնտուկին հավանեց։

Ջիվանի, հովիվը չտեսած երկիր,
Խնձոր կարծեց, կերավ պղպեղը կարմիր.
Երեխային ասին միրգ ջոկե ընտիր,
Հոտած, փխրած ձմերուկին հավանեց:

1888
Աղբյուրներ: http://www.armenianhouse.org/jivani/qnar/; Ջիվանու քնարը (Հայպետհրատ 1959)