փակել փակել

Նազ աղջիկ

Խոսք: Շերամ / Գուսան (Գրիգոր Կարապետի Թալյան)
Երաժշտություն: Շերամ / Գուսան (Գրիգոր Կարապետի Թալյան)
Հալվեց սարերի ձունը,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ,
Բնեն թռավ թռչունը,
Քայլերուդ ղուրբան, ջա՛ն աղջիկ,
Աչքես խլեցիր քունը,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ։

	Եղնիկի նման ման գալդ,
	Կաքավի նման պար գալդ,
	Շրթունքդ լալ ու մարջան է,
	Նայվածքդ հոգի կհանե։

Մեր ձորի ջուրն անուշ է,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ,
Խաս վարդի փուշն անուշ է,
Քայլերուդ ղուրբան, ջան աղջիկ,
Կուրծքդ նուրբ է, քնքուշ է,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ։

	Եղնիկի նման ման գալդ,
	Կաքավի նման պար գալդ,
	Շրթունքդ լալ ու մարջան է,
	Նայվածքդ հոգի կհանե։

Կանաչ գարուն է եկել,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ,
Բաղ ու բախչա է ծաղկել,
Քայլերուդ ղուրբան, ջա՛ն աղջիկ,
Նախշուն փնջիկ ես դառել,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ։

	Եղնիկի նման ման գալդ,
	Կաքավի նման պար գալդ,
	Շրթունքդ լալ ու մարջան է,
	Նայվածքդ հոգի կհանե։

Մի փերի ես ծովային,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ,
Անխուն ծաղիկ ծորային,
Քայլերուդ ղուրբան, ջան աղջիկ,
Թեթև թռչնիկ հովային,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ։

	Եղնիկի նման ման գալդ,
	Կաքավի նման պար գալդ,
	Շրթունքդ լալ ու մարջան է,
	Նայվածքդ հոգի կհանե։
Աղբյուրներ: Երգարան (Շարա Տալյան, Վաղինակ Չաքմիշյան - Երևան 1966)