փակել փակել

Կեղծավոր բարեկամիս մասին

Խոսք: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Երաժշտություն: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Ոչ մի բանով ինձ չես օգնում,
Դու ո՞ր օրվա բարեկամն ես.
Նեղության մեջ ձեռ չես մեկնում,
Դու ո՞ր օրվա բարեկամն ես։

Մեռնիմ՝ մեռնելիս դու չես լա,
Հարսանիքիս պար չես խաղա,
Անունդ կա, գործդ չկա,
Դու ո՞ր օրվա բարեկամն ես։

Չգիտես իմ տանս ճամփան,
Ոչ էլ թաղը իմ կեցած տան,
Մի օր չես գա այցելության,
Դու ո՞ր օրվա բարեկամն ես։

Երբ դու կսկսես երևալ,
Դեմ կվազեմ ափալ-թափալ,
Քովես կանցնես բարև չես տալ.
Դու ո՞ր օրվա բարեկամն ես։

Անխղճմտանք դու անաստված,
Փարիսեցի, կեղծ-ամոթխած,
Չգիտես ո՞ղջ եմ, թե մեռած,
Դու ո՞ր օրվա բարեկամն ես։

Դու հարուստ, կապրիս երջանիկ
Ես ման կուգամ ոտաբոբիկ,
Ինձ չես թողնում տանդ մոտիկ,
Դու ո՞ր օրվա բարեկամն ես։

Ուրագ ես, քո կողմն ես տաշում,
Դու հավասար լուծ չես քաշում,
Իզուր Ջիվանուն ես մաշում,
Դու ի՞նչ տեսակ բարեկամ ես։

1904
Աղբյուրներ: http://www.armenianhouse.org/jivani/qnar/; Ջիվանու քնարը (Հայպետհրատ 1959)