փակել փակել

Սև նախանձ

Խոսք: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Երաժշտություն: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Չկամ, մաղձոտ սրտից ծնած օձաձև,
Լույսին խավար ասել տվող, սև նախանձ,
Հոգիդ սև է և քու կերպարանքդ սև,
Բուստին ձավար ասել տվող, սև նախանձ:

Անգութ, անզգա ես, քու խիղճդ մեռած,
Անստվեր մարմին ես, անկյունում ընկած,
Լեզուդ թունավոր է, և սիրտդ նեխված,
Մարդուն տավար ասել տվող, սև նախանձ։

Ջիվան, նախանձ մարդը չի լինի ուրախ,
Նրա կերած հացն է արյուն ու թարախ,
Ազնիվ հանքաբանին դարձնող խարդախ,
Ոսկուն կապար ասել տվող, սև նախանձ։

1890
Աղբյուրներ: http://www.armenianhouse.org/jivani/qnar/; Ջիվանու քնարը (Հայպետհրատ 1959)