Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Hide details for ՑՑ
Ցավ չէ ինձՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Չարախնդաց, չար մարդիկը թող վերջանան, ցավ չէ ինձ, Թող կորչին...
Ցարդ Մայր-Հայրենիք անապատ անշէնՍ․ ԳափամաճյաՆ Ցարդ Մայր-Հայրենիք անապատ անշէն՝ Զուրկ իրեններէն կուրացաւ լ...
ՑեցերՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Ցեցերը, թրթուրները չլինեյին պարտեզը, Ծառերու արմատները չլիզ...
Ցիր ու ցան եղանՍուխանի / Գուսան (Աբել Չոլախյան) Որքան պիտի քաշեմ ցավերն այս դառն, Ծով դարդերից հալս խիստ ան...
Ցնծա երկիրՍարմեն (Արմենակ Սարգսյան) , Գ․ Եղիազարյան Ցնծա՛, երկիր, արև անմար, Շեփոր, թմբուկ, հնչե՛ք ուժգին, Ջահե...
Ցող դառնամ շող դառնամԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) >> Տղա << Քեզ տեսնում եմ այսօր մոլոր, հուրաչյա, Բացվի՛ր, խ...
Ցույց կուտաՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Հարազատ փեսայիդ հավատարիմ հարս, Շուք երեսդ` հոգիդ անմեղ ցու...
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ