Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Hide details for ՎՎ
Վախենամ քնեմՀայկական ժողովրդական Լուսնյակն իջավ սարի տակ, Կաքավը թռավ, արտերս ե՞րբ եմ հնձելո...
Վախտն անցկացավ․․․Միսկին-Բուրջի Վախտ անցկացավ սիրեկանս չը եկավ, Ոնց թե ես մնացի տխուր հալով...
Վայ գիդի բլբուլսԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Մի՛ գնա, մի՛ գնա, քեզ բան հարցնեմ, Վա՜յ գիդի բլբուլս, Սիրո...
Վայ կաքավիկՀովհաննես Թումանյան , Ռոմանոս Մելիքյան Վա՜յ, կաքավիկ, Սև կաքավիկ, Չալիկ-մալիկ, Սիրուն հավիկ։ Վա՜յ...
Վայրի ծաղիկԼ․ Մանվելյան , Ռոմանոս Մելիքյան Գեղեցիկ, հոտավետ, Դու ծաղիկ լեռնային, Ո՞ւմ համար դու բուսար...
Վառ սերԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Ասին`յարդ թոշնած վարդի է նման, Էլ ինչո՞ւ ես այդքան գովում դ...
Վառող սերԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Մոտս նստիր` մի խոսք ասա, աննմա՛ն, Գիտե՛մ, սերս ինձնից է միշ...
Վասն աշխարհիՍեյադ Ո՛վ թշվառ աշխարհ, վարուք ապիկար, չարության հոժար, Միշտ և ան...
Վասն բախտիՍեյադ Գնա՛, հեռացի՛ր ինձանից, դու, թշվառական բախտ, Բացի քեզանից չ...
Վարդ եմ քաղելՀայկական ժողովրդական Վարդ եմ քաղել մաղերով, Ջա՜ն, յարո՛ ջան, Վեր եմ դրել շաղերո...
Վարդ ես աղվոր ․․․Թուրինջ (Թորոս Օհանի Մարթաղյան) Վարդ ես աղվոր, գարունքվան օր, Բացվել ես նոր, ալ խոնչի պես, ...
Վարդ կոշիկսՀայկական ժողովրդական Վարդ կոշիկս, վարդ կոշիկս, Վարդից գեղեցիկ մաշիկս։ »Աղջիկ«...
Վարդ ցանեցիՇերամ / Գուսան (Գրիգոր Կարապետի Թալյան) Մեկ սիրտ էրա, հե՜յ, անջիգյար, Արի մեր տուն ներս մտի, Ես հիվ...
ՎարդաղբյուրԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Իմ Վարդանա վարդ աղբյուր, զովություն ես սրտերի, Բույրն եմ առ...
Վարդան ՄամիկոնյանինԹիֆիլի (Եղո Մանուկյան) Նեղվում է ազգդ չարաչար, Արի՛, զորավար, որտե՞ղ ես, Պարսից գն...
Վարդերի մեջ դարդերի մեջՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Յար, քեզանից հզոր չկա, Սիրո վառման մարտերի մեջ, Ով որ տեսնի...
ՎարդըՎոլֆանգ Գյոթե , Ռոմանոս Մելիքյան Փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ, Տեսավ մի վարդ դաշտի միջին. Վարդը...
Վարդը բացվել աՌաֆայել Պատկանյան , Հայկական ժողովրդական Վարդը բացվել ա ծաղկոցին, Ամպի ցողը շողա ծոցին. Ա՛յ իմ վարդ...
Վարդն ի բացվեԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Վարդն ի բացվե Վանա քյաղքի էգեստար, Աստված սիրես, մեկ օրոխկի...
Վարթեն կորած բլբուլն ․․․Քիչիկ-Նովա Վարթեն կորած բլբուլն ի՞նչպես ադալաթ ունե, Գիշեր-ցերեկ ղահրի...
Վեր կաց, թշուառ վշտի զաւակ Վեր կա՛ց, թշուառ վշտի զաւակ, Վանէ՛ թախիծ անյուսութեան, Շուտ...
Վերյիշողութիւն Աղւոր օրեր իմ մանկութեան Զըւարթ պահեր կեանքիս գարնան Երազնե...
Վերջ չեղավՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Վերջ չեղավ տխրությանդ, մայր իմ հարազատ, վերջ չեղավ, Գլխիցդ ...
Վերջն է գովելիՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Լացի և խնդության մեջտեղն ենք այսօր, Կուլանք թե կը խնդանք՝ վ...
ՎեցյակՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Ազատությո՞ւն, թե՞ բռնություն գալիք կա մարդկային ազգին: Բոլո...
Վունցոր վուր ղարիբ բըլբուլըն մէ տարով բաղին կարօտ էՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Վունցոր վուր ղարիբ բըլբուլըն մէ տարով բաղին կարօտ է, Էնէնց ...
Վրաստանա գոզալները *Նաղաշ Հովնաթան Գովեմ սրտիվ ուրախական Թիֆլիս քաղաքըն պատվական, Խիստ գեղեցիկ...
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ