Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Hide details for ՔՔ
Քաղհան Գարնան գութան հանեցի, Եար, նայ, նայ, նա՜յ, նայ, նա՜յ, Արտը...
Քաղվոր աղջիկՎ․ Հովսեփյան Սիրտս լի է քո ծով սիրով, Ծով այտերի քաղվոր աղջիկ, Ինձ այրել...
Քաղցր ձայն ունի․․․Միսկին-Բուրջի Քաղցր ձայն ունի իմ սիրեկանին, Եթե որ լսեմ, ղուրբան եմ ջանին...
ՔաղցրալեզուՍուխանի / Գուսան (Աբել Չոլախյան) Ինձ կապեցիր քո վարսերով. Ո՞նց ազատվեմ, քաղցրալեզու, Սխալվեց...
Քանի գարուն էՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Եկ, իմ աննման, սրտով սիրաբան, Տուր ինձ մի պայման, քանի գարո...
Քանի վուր ջան իմ եար քի ղուրբան իմ աբա ինչ անիմՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Քանի վուր ջան իմ, եա՜ր, քի ղուրբան իմ․ աբա ի՞նչ անիմ․ Արտաս...
Քաջ Անդրանիկին Դարձեալ փայլեց Սասնոյ գլխին, Ազատութեան դրօշակ․ Կեցցէ՜ Հայր...
Քաջ ՎարդանՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Ավարայրի դաշտը ներկեց արյունդ, Կարմիր Վարդան, հզոր Վարդան, ...
ՔարավանՎ․ Հարությունյան , Արտեմի Այվազյան Անապատով անափ, անծիր, Իմ քարավան, քայլիր, անցիր, Դեպի երկիր...
Քեզ եմ հիշելՀովհաննես Ղուկասյան , Կոնստանտին Օրբելյան Մով գիշեր է, աստղերը սրտում Երևանն է ժպտում, Զով այգին է եր...
Քեզ եմ սիրում, քեզՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Կյանքս քեզ եմ տվել, կապվել եմ քեզ հետ, Ապերջանիկ պառավ, քեզ...
Քեզ էլ չի մնաՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Դու մի աննման փերի ես, Քեզ նման հողածին չկա, Միայն սիրո մեջ...
Քեզ համարՎ․ Հարությունյան , Էդ․ Բաղդասարյան Հիշո՞ւմ ես դու ծառուղին աշնան, Երկինքը ամպ, մասրենին թոշնած...
Քեզանից մաս չունիմՇերամ / Գուսան (Գրիգոր Կարապետի Թալյան) Քեզանից մաս չունիմ, կուրծքդ մի՛ բանա, Իզուր ինձ մի՛ տանջիր,...
Քեզի պես ․․․Սեյադ Թամամ աշխարհքումն չկա մին, աննման ջան, քեզի պես, Ճակատն մե...
Քելե ՍաթոՀայկական ժողովրդական Քելե՛, Սաթո՛ ջան, քելե, Նազ է քու քելքը, Շատ սիրուն ես, յար...
Քելե լաոՀայկական ժողովրդական Քելե՛ լաո, քելե՛ երթանք մըր էրգիր, Երթանք ըն ձոր, քաղինք մա...
Քելե քելեԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Քելե՛, քելե՛, քելքիդ մեռնեմ, Քո գովական խելքիդ մեռնեմ, Սիր...
Քելեր ցոլերԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Քելեր, ցոլեր իմ յարը, Արևի տակին Քելեր, ցոլեր իմ յարը։ Սա...
Քյոռ օղլիՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Գնաց, վրեժ առավ Հռչե արքայից, Հայոց արքա քաջ Տրդատը ո՞ւրտեղ...
ՔյոռօղլիՂազարոս Ստեփանի Աղայան , Հայկական ժողովրդական Ա՛յ Քյոռօղլի, ջա՛ն, Քյոռօղլի՛, Քեզ խաբեց Համզան, Քյոռօղլի՛,...
Քնել եսՄկրտիչ Սարգսյան , Վաղարշակ Լալայան Քնել ես, գիտեմ, գիշեր է, ուշ է, Քո երազներին թող ամպ չչոքի,...
Քնքուշ հովիկԱվետիք Իսահակյան , Կ․ Զաքարյան Քնքուշ հովիկ, իմ նազելուց Քաղցր բուրմունք հետդ բեր, Վիշտս ո...
Քնքուշ վարդԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Ախ, քնքուշ վարդ, ինչո՞ւ դու շուտ թառամեցար Բացվել էիր հրաշա...
Քո սերնԲաղեր-Օղլի Քո սերն չինարն քաշի՝ կեռանա, Փշրվի սարերն, տափն ինչ կելնի․ ...
Քո սիրո համարԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Յա՛ր ջան, մի՞թե ես քեզ մոռացել եմ, Չէ՞ որ քո սիրով ես զորաց...
Քո փափագովՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Քո փափագով վառվում եմ, արի, սիրական, ո՞ւր տեղ ես, Երկնային ...
Քու էշխեմեն ջունուն դառա․․․Նարինջ-Օղլան Քու էշխեմեն ջունուն դառա, է՛ բեմուրվաթ յար ինձի, Հիվանդ եմ՝...
Քույր իմ նազելիԱվետիք Իսահակյան , Դ․ Ղազարյան Քո՛ւյր իմ նազելի, նայիր․ քո դիմաց Վիրավոր, ավեր սիրտս եմ բա...
Քցել ես սրտիս մեջըն․․․Ազբար-Ադամ Քցել ես սրտիս մեջըն վառվառ կրակը սիրական, Համ դինըս, համ իմ...
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ