Show details for ԱԱ
Hide details for ԲԲ
Բազմության մեջՍուխանի / Գուսան (Աբել Չոլախյան) Քեզ եմ խնդրում, ականջ արա, ո՞վ աշխարհ, Ինձ տար միացրու հոծ ...
ԲաղդատությունՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Անգործ, պարապ ման եկողը Անմիտ խելագար չէ՝ ինչ է, Միշտ մոլու...
Բաղերով շաղերովԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Կարոտ մնացի քո անուշ ձայնին, Մատաղ լինեմ քո ետ գալու ճամփին...
Բարակ մեջքիդՇամչի-Մելքո Բարակ մեջքիդ օսկե քամար բանդ պիտի, Քու սիրողը քիզ պես դարդի...
Բարի արագիլԱշոտ Գրաշի (Աշոտ Բաղդասարի Գրիգորյան) , Ալեքսեյ Հեքիմյան Ես ոչ անտուն եմ, ոչ էլ տարագիր, Ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան...
Բարի երթԳ․ Սարյան , Մ․ Միրզոյան Իմ ընկերները գնացին բանակ, Բարի ճանապարհ իմ ընկերներին, Թող...
Բարձր սարերՀովհաննես Թումանյան , Արմեն Տիգրանյան Բարձր սարե՜ր, ա՛յ սարե՜ր, Ձեն եմ տալիս, վա՜յ սարեր, Դուք էլ...
ԲարձրացիրՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Բարձրացի՛ր, ով լուսաբեր աստղ առավոտյան, բարձրացի՛ր, Շտապիր,...
Բարով, հազար բարիԱլլահվերդի Սպահանցի Բարով, հազար բարի իմ սիրած բլբուլ, Բերել աս թազա նուշ, բար ...
Բէդասլին վուր խօսեցընիս լալ անիլըն ինչին է շահՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Բէդասլին վուր խօսեցընիս, լալ անիլըն ինչի՞ն է շահ․ Ռանգըն վո...
Բըլբուլի հիդ լաց իս էլիՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Բըլբուլի հիդ լաց իս էլի, Վարդի նըման բաց իս էլի, Վարդաջըրով...
Բըլբուլի պէս ձայն է տալի ինչ քաղցըր ավազ է անում *Սայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Բըլբուլի պէս ձայն է տալի, ի՜նչ քաղցըր ավազ է անում, Մօդ է ...
ԲինգյոլԱվետիք Իսահակյան , Հայկական ժողովրդական Երբ բաց եղան գարնան կանաչ դռները, Քնար դառան աղբյուրները Բի...
Բլբուլ Գընա՛ բըլբուլ, մեր աշխարհից, Էլ դու այստեղ մի՛ երգիր․ Մեր օ...
ԲլբուլինՇուշանիկ Կուրղինյան , Ա․ Տեր-Հովսեփյան Արի՛, բլբո՛ւլ, մեկտեղ նստենք, Զեն-ձենի տանք ու երգենք, Էսօր...
Բլուրին վրաՄ․ Զարիֆյան , Լ․ Նազարյանց Եկուր, իմ աղվոր, Այս գիշեր հով կա, Լոկ հոս է անդորր, Հավատա...
Բյուլբյուլ եմ վարդի կարոտԹուրինջ (Թորոս Օհանի Մարթաղյան) Բյուլբյուլ եմ վարդի կարոտ, խարի ձեռից գանգատ ունիմ, Քցել ա ...
Բյուլբյուլ քո նմանՇիրին Բյուլբյուլ քո նման քեզ վերա փափագ չանի վարդըդ, Սեր վայելելո...
Բոյդ բարձրՄիսկին-Բուրջի Բոյդ բարձր սալբու չինար, Աչքդ նախշուն, ունքդ կամար, Դուն ստ...
Բոյդ սալբու չինար է․․․Հարություն Բեգում Բոյդ սալբու չինար է, ծոցիդ գուլիշան ունիս, Էրնեկ կուտամ քու...
ԲուխարիկՀ․ Վ․ Հովհաննիսյան , Գ․ Մ․ Ալեմշահ Ծխե՚, ծխե՚, ո՛վ բուխարիկ հայրենի, Կարոտանքիս այրումով․ Ես ...
ԲուրաստանՇիրին Ա՜խ, իմ փոքրիկ բուրաստան, Ափսո՛ս, անջուր մնացիր, Գարունն մե...
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ