Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=1" >_Անհայտ</a>]_Անհայտ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=2" >Ազատ ՀակոԱզատ Հակոբյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=3" >Ազբար-ԱդաԱզբար-Ադամ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=4" >Աթաբեկ ԽնԱթաբեկ Խնկոյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=5" >Աիդա ԱվետԱիդա Ավետիսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=6" >Ալան ՀովհԱլան Հովհաննես
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=7" >ԱլեքսանդԱլեքսանդր Աճեմյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=8" >ԱլեքսանդԱլեքսանդր Գասպարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=9" >ԱլեքսանդԱլեքսանդր Դոլուխանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=10" >ԱլեքսանդԱլեքսանդր Ծատուրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=11" >ԱլեքսանդԱլեքսանդր Սպենդիարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=12" >Ալեքսեյ Ալեքսեյ Հեքիմյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=13" >Ալիք / ԳուԱլիք / Գուսան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=14" >ԱլլահվերԱլլահվերդի Սպահանցի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=15" >Ալ․ ՀարոԱլ․ Հարությունյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=16" >Ալ․ ՔալաԱլ․ Քալանթար
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=17" >Ահարոն ՄԱհարոն Մսրլյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=18" >Ամիր-ՕղլԱմիր-Օղլի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=19" >Անուշ ԱլԱնուշ Ալեքսանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=20" >Աշոտ / ԳուԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=21" >Աշոտ ԳրաԱշոտ Գրաշի (Աշոտ Բաղդասարի Գրիգորյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=22" >Առնո ԲաբԱռնո Բաբաջանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=23" >Ավետիք ԻԱվետիք Իսահակյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=24" >Արամ ԱվաԱրամ Ավագյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=25" >Արամ ԽաչԱրամ Խաչատրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=26" >Արամ ՄերԱրամ Մերանգուլյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=27" >Արամ ՍաթԱրամ Սաթյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=28" >ԱրամայիսԱրամայիս Սահակյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=29" >Արթուր ՄԱրթուր Մեսչյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=30" >ԱրձագանքԱրձագանք
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=31" >Արմեն ՄաԱրմեն Մանդակունյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=32" >Արմեն ՏիԱրմեն Տիգրանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=33" >Արսեն ՍաԱրսեն Սաֆարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=34" >Արտեմ</a>]Արտեմ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=35" >Արտեմի ԱԱրտեմի Այվազյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=36" >Արտո ԹուԱրտո Թունջբոյաջյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=37" >Արտ․ ԽաչԱրտ․ Խաչատրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=38" >Ար․ ՂարիԱր․ Ղարիբյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=39" >Ա․ ԱճեմյԱ․ Աճեմյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=40" >Ա․ ԱյվազԱ․ Այվազյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=41" >Ա․ ԾատուԱ․ Ծատուրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=42" >Ա․ ՀարուԱ․ Հարությունյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=43" >Ա․ ՄայիլԱ․ Մայիլյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=44" >Ա․ ՄանուԱ․ Մանուկյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=45" >Ա․ ՎշտուԱ․ Վշտունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=46" >Ա․ ՎտարաԱ․ Վտարանդի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=47" >Ա․ Տեր-ՀոԱ․ Տեր-Հովսեփյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=48" >Ա․ Տեր-ՂևԱ․ Տեր-Ղևոնդյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=49" >Ա․ ՏերտեԱ․ Տերտերյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=50" >Ա․ ՔաղցաԱ․ Քաղցածյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=51" >Բագրատ / ԳԲագրատ / Գուսան (Բագրատ Մովսեսի Ավետիսյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=52" >Բաղեր-ՕղԲաղեր-Օղլի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=53" >Բարսեղ ԿԲարսեղ Կանաչյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=54" >ԲուրաստաԲուրաստան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=55" >Բ․ ԿանաչԲ․ Կանաչյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=56" >Գաբրիել Գաբրիել Երանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=57" >Գարիկ ԲաԳարիկ Բանդուրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=58" >Գեղամ ՍաԳեղամ Սարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=59" >Գյուրջի-Գյուրջի-Նավե
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=60" >Գր․ ՀախիԳր․ Հախինյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=61" >Գր․ ՍյուԳր․ Սյունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=62" >Գևորգ / ԱշԳևորգ / Աշուղ (Ժորա Գրիգորյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=63" >Գևորգ ԱսԳևորգ Աստվածատուրի Դոդոխյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=64" >Գևորգ ԱրԳևորգ Արմենյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=65" >Գևորգ ԷմԳևորգ Էմին
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=66" >Գևորգ ՄիԳևորգ Միրիմանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=67" >Գևորգ ՍնԳևորգ Սնխչյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=68" >Գ․ ԲարխոԳ․ Բարխուդարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=69" >Գ․ ԲորյաԳ․ Բորյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=70" >Գ․ ԳեղարԳ․ Գեղարիկ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=71" >Գ․ ԳրիգոԳ․ Գրիգորյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=72" >Գ․ ԵղիազԳ․ Եղիազարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=73" >Գ․ ԽուրշԳ․ Խուրշուդյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=74" >Գ․ ԿառվաԳ․ Կառվարենց
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=75" >Գ․ ՄասյաԳ․ Մասյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=76" >Գ․ ՄիրզոԳ․ Միրզոյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=77" >Գ․ Մ․ ԱլեԳ․ Մ․ Ալեմշահ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=78" >Գ․ ՍարգսԳ․ Սարգսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=79" >Գ․ ՍարյաԳ․ Սարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=80" >Գ․ ՍտամբԳ․ Ստամբոլցյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=81" >Դանիել ՂԴանիել Ղազարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=82" >Դոնի</a>]Դոնի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=83" >Դև (ՄարգաԴև (Մարգար Ավետիսի Ղարաբեկյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=84" >Դ․ ԴեմիրԴ․ Դեմիրճյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=85" >Դ․ ՂազարԴ․ Ղազարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=86" >Ելենա ՍաԵլենա Սարդարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=87" >Եղիշե ՉաԵղիշե Չարենց
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=88" >Եղ․ ԲաղդԵղ․ Բաղդասարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=89" >ԵպիսկոպոԵպիսկոպոսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=90" >Ե․ Ա???տամԵ․ Ա???տամյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=91" >Ե․ ՄանարԵ․ Մանարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=92" >Ե․ ՍահառԵ․ Սահառունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=93" >ԶաքարյանԶաքարյան / Գուսան (Սարգիս Մկրտչի Զաքարյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=94" >Էգյազ</a>]Էգյազ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=95" >Էդգար ՀոԷդգար Հովհաննիսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=96" >Էդգար ՄիԷդգար Միրզոյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=97" >Էդուարդ Էդուարդ Թումանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=98" >Էդ․ ԱբրաԷդ․ Աբրահամյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=99" >Էդ․ ԲաղդԷդ․ Բաղդասարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=100" >Է․ ԲաղդաԷ․ Բաղդասարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=101" >Թագվոր ՆԹագվոր Նալյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=102" >Թիֆիլի (ԵԹիֆիլի (Եղո Մանուկյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=103" >Թիֆլիզ-ՆԹիֆլիզ-Նարգիզ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=104" >Թուրաբ ԴԹուրաբ Դադա
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=105" >Թուրինջ (Թուրինջ (Թորոս Օհանի Մարթաղյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=106" >Ժ․ ԴուվաԺ․ Դուվալյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=107" >Իգիթ / ԳոԻգիթ / Գուսան (Գեղամ Մարտիրոսի Մարտիրոսյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=108" >ԼյուդվիԼյուդվիգ Դուրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=109" >Լևոն ՄիրԼևոն Միրիջանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=110" >Լ․ ԿուկսԼ․ Կուկսոյ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=111" >Լ․ ՄանվեԼ․ Մանվելյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=112" >Լ․ ՆազարԼ․ Նազարյանց
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=113" >Լ․ ՊետրոԼ․ Պետրոսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=114" >ԽաչատուԽաչատուր Ավետիսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=115" >Խ․ ԱվետիԽ․ Ավետիսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=116" >Կարա-ՄուԿարա-Մուրզա
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=117" >Կարո ԶաքԿարո Զաքարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=118" >Կոմիտաս (Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=119" >ԿոնստանԿոնստանտին Օրբելյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=120" >Կ․ ԵրեմյԿ․ Երեմյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=121" >Կ․ ԶաքարԿ․ Զաքարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=122" >Կ․ ՀարուԿ․ Հարությունյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=123" >ՀամաստեՀամաստեղ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=124" >ՀամբարձՀամբարձում Պերպերյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=125" >Համո ՍահՀամո Սահյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=126" >ՀայկակաՀայկական ժողովրդական
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=127" >Հասմիկ ՄՀասմիկ Մանասերյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=128" >Հավասի (ԱՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=129" >Հարթուն-Հարթուն-Օղլի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=130" >ՀարությՀարություն Բեգում
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=131" >ՀարությՀարություն Հարությունյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=132" >Հմ․ ՄիքյՀմ․ Միքյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=133" >ՀովհաննՀովհաննես Թլկատենցի (Հովհաննես Հարությունյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=134" >ՀովհաննՀովհաննես Թումանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=135" >ՀովհաննՀովհաննես Հովհաննիսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=136" >ՀովհաննՀովհաննես Ղուկասյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=137" >ՀովհաննՀովհաննես Միրզա Վանանդեցի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=138" >ՀովհաննՀովհաննես Շիրազ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=139" >Հրաչյա ԲՀրաչյա Բեգլարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=140" >Հրաչյա ՀՀրաչյա Հովհաննիսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=141" >Հր․ ԹորոՀր․ Թորոսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=142" >Հ․ ԲադալՀ․ Բադալյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=143" >Հ․ ԵնգիբՀ․ Ենգիբարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=144" >Հ․ ԶաքրյՀ․ Զաքրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=145" >Հ․ ԿոստաՀ․ Կոստանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=146" >Հ․ ՀակոբՀ․ Հակոբյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=147" >Հ․ ՀովհաՀ․ Հովհաննիսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=148" >Հ․ ՊողոսՀ․ Պողոսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=149" >Հ․ ՍաղաթՀ․ Սաղաթելյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=150" >Հ․ ՍինանՀ․ Սինանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=151" >Հ․ ՍտեփաՀ․ Ստեփանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=152" >Հ․ ՎահանՀ․ Վահանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=153" >Հ․ Վ․ ՀովՀ․ Վ․ Հովհաննիսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=154" >Հ․ Վ․ ՉագՀ․ Վ․ Չագըճեան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=155" >Ղազարոս Ղազարոս Ստեփանի Աղայան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=156" >Ղուլ-ԱրզՂուլ-Արզունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=157" >Ղևոնդ ԱլՂևոնդ Ալիշան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=158" >Ղ․ ՄելոյՂ․ Մելոյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=159" >Ղ․ ՍարյաՂ․ Սարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=160" >Մաթին / ԳՄաթին / Գուսան (Հարություն Թումասի Թումասյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=161" >Մակար ԵրՄակար Երկմալյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=162" >Մանուել Մանուել Մենենկիչյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=163" >Մաքսիմ ԳՄաքսիմ Գալստյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=164" >Միջազի</a>]Միջազի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=165" >Միսաք ՄեՄիսաք Մեծարենց
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=166" >Միսկին-ԲՄիսկին-Բուրջի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=167" >Միսկին-ՍՄիսկին-Ստեփան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=168" >Միքայել Միքայել Նալբանդյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=169" >Մկրտիչ ԱՄկրտիչ Արմեն
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=170" >Մկրտիչ ՊՄկրտիչ Պեշիկթաշլյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=171" >Մկրտիչ ՍՄկրտիչ Սարգսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=172" >Մուշեղ ԻՄուշեղ Իշխան (Մուշեղ Ճենտերեճյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=173" >Մուրադ ՄՄուրադ Մշեցի (Մուրադ)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=174" >Մ․ ԶարիֆՄ․ Զարիֆյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=175" >Մ․ ԹաղիաՄ․ Թաղիադյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=176" >Մ․ ԼեռնոՄ․ Լեռնունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=177" >Մ․ ԿերյոՄ․ Կերյուն
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=178" >Մ․ ՀարուՄ․ Հարությունյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=179" >Մ․ ՄազմաՄ․ Մազմանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=180" >Մ․ ՄիրզոՄ․ Միրզոյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=181" >Մ․ ՏամատՄ․ Տամատյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=182" >Յաղուբ</a>]Յաղուբ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=183" >ՅովհաննՅովհաննէս Քուչուրէկեան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=184" >Յուրի ՆիՅուրի Նիկալին
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=185" >Յուրի ՍաՅուրի Սահակյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=186" >Յու․ ԳևոՅու․ Գևորգյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=187" >Նահապետ-Նահապետ-Քուչակ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=188" >Նաղաշ ՀոՆաղաշ Հովնաթան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=189" >Նարինջ-ՕՆարինջ-Օղլան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=190" >Նիկոլ ԳաՆիկոլ Գալանտերյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=191" >Նիրանի</a>]Նիրանի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=192" >Նորայր ԺՆորայր Ժամհարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=193" >Ն․ ԵղիազՆ․ Եղիազարյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=194" >Ն․ ՄեզպոՆ․ Մեզպուրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=195" >Ն․ ՇահլաՆ․ Շահլամյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=196" >Ն․ ՌուսիՆ․ Ռուսինյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=197" >Շահեն / ԳՇահեն / Գուսան (Շահեն Եղիազարի Սարգսյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=198" >ՇահրիզցՇահրիզցի-Հակոբ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=199" >Շամչի-ՄեՇամչի-Մելքո
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=200" >Շանթ</a>]Շանթ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=201" >Շերամ / ԳՇերամ / Գուսան (Գրիգոր Կարապետի Թալյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=202" >Շիրին</a>]Շիրին
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=203" >Շիրվանի</Շիրվանի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=204" >ՇուշանիՇուշանիկ Կուրղինյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=205" >Շ․ ԹադևոՇ․ Թադևոսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=206" >Չարխի ՖաՉարխի Ֆալաք
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=207" >Չերքեզ</a>]Չերքեզ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=208" >ՊաղտասաՊաղտասար Դպիր
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=209" >Պարույր Պարույր Սևակ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=210" >Պետրոս ԴՊետրոս Դուրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=211" >Պերճ ԹուՊերճ Թուրաբյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=212" >Պ․ ԱֆրիկՊ․ Աֆրիկյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=213" >Պ․ ՄիքայՊ․ Միքայելյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=214" >Պ․ ՉափրաՊ․ Չափրաստյան
Hide details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=215" >Ջիվանի (ՍՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Ագահ հարուստ
Դուն այս աշխարհիցը ինչ պետք է տանիս,
Ագահ հարուստ, ժլատ հար...
Ազգի վիճակը
Ծեծված ու ջարդված, հալածված ազգը
Ոչ մի մխիթարանք, սփոփանք չ...
Ազգուրացը
Ով յուր ազգը ուրանա,
Երկու աչքով կուրանա,
Հետնյալ աղքատի նմ...
Ակնարկություն
Գեղեցկությանդ չափ շնորհք չունիս դու,
Սիրուն ես, բայց զարգաց...
Աղքատ հողագործ
Աղքատ հողագործ, մի՛ վհատիր, կալոցը մոտ է,
Արտերը հասել են, ...
Ամբոխը
Ամբոխի սուտ փայփայանքը,
Երես սևացնող մոծիր է.
Նրա տված գովա...
Այգին
Վերջացավ մեր այգին, վերջ եղավ ու վերջ,
Անտերության ձեռքից ա...
Այծյամ
Անհոգ ես, չես գիտեր՝ ինչ կա քո մասին,
Պտտվում են քո ...
Անի
Հանդիպողը քեզի՝ տխրի, կմնա,
Տեսնելով վիճակդ թշվառ քո, Անի՛:...
Անհավանը
Անկիրթ մարդը յուր բանը չգիտնալով՝
Կատարյալի լավ վիճակին չի ...
Անձկալի
Այսքան տարի դու ննջեցիր, բա՛վ է, բա՛վ
Տխրությունդ սիրողներո...
Անմիտը
Սխալվեցա տեղիք տվի անմիտին,
Երես առավ, ելավ նստավ իմ ուսին....
Անսկզբունք մարդը
Գետնառյուծին նմանություն շատ ունի
Անսկզբունք մարդը, դյուրահ...
Անցյալ - ներկան
Քաղցր քնով ննջում էի օրորոցում միամիտ,
Ոչ մի բանից տեղյակ չ...
Անփորձը
Միամիտ ու անփորձ երիտասարդը
Կանանց միջից հաշմ ծերուկին հավա...
Աշխարհ
Անխիղճ աշխարհ, էլ ինձ պետք չէ գութդ քու
Ես արդեն եղել եմ ցա...
Աշխարհ
Կեղծավոր մայր ես դու, աշխարհ,
Մարդկանց չես նայում հավասար,
...
Աշխարհը
Ես գիտեմ, այսպես չի մնա իմ հայրենիք աշխարհը,
Կանհետանա չարի...
Աշուղի երգը
Ով որ իրան հայ է ասում, հայի համար կցավի,
Ես նրան հայ կճանա...
Ապերախտ
Չարասիրտ, նախանձոտ մարդը ընկերին
Չի ուզեր, որ լինի ապահով, ...
Ապրիլի 1-ին
Հողի մեջը մի փտած սերմ թաղեցի,
Տասն և մեկ արտ ու կես՝ զուտ ...
Առ ազգս
Ազգ իմ, որքան նկուն մնաս,
Սիրտս քեզանից չի զատվի,
Հազար տես...
Առավոտ
Բացվիր, առավոտ, գիշերը հերիք մնա երկար,
Թող գա թագուհի արեգ...
Արդար պահանջ
Բնավ ուրիշին վնաս չեմ կամենալ,
Ես իմ իրավունքս կուզեմ պաշտպ...
Արեգնազ
Սուգ պահելով դու մեր մուխը մարեցիր,
Մի հագնիր, Արեգնազ, մի ...
Արծաթ
Սխալ է այն մարդը որ քեզի կատե,
Շատ հարկավոր բան ես, գեղեցիկ...
Արև
Արև, դու արև, որ անաչառ ես,
Ինչո՞ւ ես թողնում մեզ նսեմ ու փ...
Աքլոր եղբայր
Աքլոր եղբայր, ձանձրացուցիր դու մեզի,
Անտեղի, ամեն օր միշտ ճ...
Բաղդատություն
Անգործ, պարապ ման եկողը
Անմիտ խելագար չէ՝ ինչ է,
Միշտ մոլու...
Բարձրացիր
Բարձրացի՛ր, ով լուսաբեր աստղ առավոտյան, բարձրացի՛ր,
Շտապիր,...
Գաղթականություն
Տաճկաստանի հայեր, ձեր հոգուն մատաղ,
Միք թողներ, հեռանար մայ...
Գարնան մասին
Կարկտածեծ արտերը երբ նորից բուսնեն,
Դաշտերը կանաչեն, ծառերը...
Գարուն
Ծայրդ երևում է, սկսել ես գալ,
Արքայության ժառանգ, կյանք տվո...
Գարունը չեկավ
Երկարացավ տաճկահայոց ձմեռը,
Մարտն էլ եկավ անցավ, գարունը չե...
Գուշակություն
Կերթա՛ն այս օրերը, էլ ետ չեն դառնա,
Մեզի կժամանեն երջանիկ օ...
Դատողություն
Հարուստը կերթա ման գալու,
Կառքը հասարակն է տանում.
Աղքատը բ...
Դիմակավերներ
Դու առյուծ չես եղել, կատու ես եղել,
Մկների՛ սիրահար, քեզ էլ...
Դիվանի
Փոփոխամիտ–մարդու համար լացն ու խնդալը մեկ է,
Թերի է գործի գ...
ԴյուբեիթԴՅՈՒԲԵԻԹ

Ազգ իմ, որքան նկուն մնաս,
Սիրտս քեզանից չի զատվի.
...
Դրացի
Այդ ի՞նչուց է, դու հարուստ ես, ես աղքատ,
Երկուսս էլ մեկ տես...
Եղած չեղած մեկ հաշիվ է
Ծույլ, անպիտան, անգործ մարդը
Եղած՝ չեղած - մեկ հաշիվ է,
Ինչ...
Եղբայր
Դու քեզ համար եղար, ես էլ ինձ համար,
Ոչ ես մի բան դառա, և ո...
Ես մի քաղցր ձայն լսեցի *
Ես մի քաղցր ձայն լսեցի մարտի մեջը, մեծ պասին,
Օգտավետ ու դո...
Ես սիրում եմ
Ես սիրում եմ մերձավորիս, բայց ատել չեմ օտարին,
Օտարն էլ ինձ...
Երանի և վայ
Ձմեռն եկավ ճերմակ մորուք,
Հետը բերեց քամի ու բուք,
Երկինքն ...
Երգ պանդխտի
Ա՛խ, Հայրենիք, քաղցր ու համեղ Հայրենիք,
Մինչև ե՞րբ կարոտդ ք...
Երգ
Մեկ կողմս սաստիկ ցուրտ, մեկ կողմս կրակ,
Մեկ կողմս պատել է ծ...
Երգ
Տաճկահայի ազատություն,
Հազար ափսոս հիվանդ ծնար,
Հայի վերքին...
Երգ
Հայի մոտ հայ է, թուրքի մոտը թուրք,
Բախտախնդիր, քծնող, հացկա...
Զրպարտիչը
Անդադար վատ-վատ լուրեր հնարում է զրպարտիչը,
Մշտական շատցնել...
Էլ կա
Բախտը պակաս, աստղը անլույս հայի նման ցեղ կա՞ էլ,
Նրա կազմըվ...
Ընկեր
Բարի, գեղեցիկ, առաքինի ընկերը մարդուն
Փայլեցնում է արևի պես...
Ընկերատյաց
Սրտիդ չարությունը երեսիդ վերա
Հոգեբանը միշտ կարգում է, ով ն...
Թշվառ պանդուխտ
Թշվառ պանդուխտ, հայրենիքիդ արա այց,
Օտարներու մոտը վերքիդ չ...
Թող մնա
Թող մնա մեկ ժամանակ, առյուծը թմրած թող մնա,
Խաժամուժ կենդան...
Թրքահայ գաղթականի տրտունջը
Երեք տարի պարապ-սարապ ման եկանք,
Ընկանք քաղքե-քաղաք, մի գոր...
Ժամանակ
Նորոգեցիր մեր հին կյանքը վերստին,
Եկար, վերա հասար ազնիվ ժա...
Ժամանակակից բարքերից
Մեր աշխարհի դրությունը ինչո՞ւ այսպես վատացավ
Անմաքրության գ...
Իմ գիրքս
Կռան ամսագրի կրիտիկոսը
Կուրծքդ կռանել է, սիրելի գիրքս.
Հոմե...
Իմ կարծիքը
Հղի կնոջ ժամանակը մինչև որ ճիշտ չհասնի,
Կըտըքտքա, ցավ կըքաշ...
Իմ հավս
Դիմացկուն, համբերող, կչկչան հավիս
Աշխույժը չի կորել, խնդալը...
Իմ որդին
Մեր նախնյաց հոտն առնել կուզե՞ս, իմ որդյակ,
Էջմիածին, սուրբ ...
Ինչ հայր ես դու
Երբ որ զավակներուդ չես կարող կրթել,
Ինձ ասա, բարեկամ, էլ ի՞...
Ինչ որ չունիմ
Անզուգական տաղանդ և գերազանց խելք,
Բարձր ուսում, հանճար ես ...
Ինչու լամ
Ինչո՞ւ լամ, երբ չեմ մանուկ, ծծկեր երեխա, ինչո՞ւ լամ.
Լացի հ...
Լուսին
Հյուսիսից փչեց սառն հով,
Պարզ երկինքը պատեց ամպով,
Սիրտս տխ...
Խաչատուր Կնտեղյանցի սիրած երգը
Տգետ բամբասողները անծանոթ լուր կսպասեն,
Կամ ֆարմասոն, կամ լ...
Խելքի աշեցեք
Անմիտ ճնճղուկը բազեի ճանկից
Ուզում է որս խլել, խելքի աշեցեք...
Խենթ ոչխարները
Մըրի միջից ելան, մրջուրը մտան—
Երջանկության հասան խենթ ոչխա...
Խրատ ագռավին
Տգեղ ագռավ, նոր փետուրներ գտնելով
Իզուր մի աշխատիր, սոխակ չ...
Ծաղիկ
Գարունդ անցել է աշնան պտոււղ ես,
Բայց նոր ես երևում, դեռ լա...
Ծեփած պատ
Շատ մի ուռիլ, մեծամտիլ ծեփած պատ,
Կտորներդ քարհանքից են դու...
Ծիրանի ծառ
Ես մի ծառ եմ ծիրանի,
Հին արմատ եմ անվանի,
Պտուղներս քաղցրահ...
Ծով
Ալիքներդ մեկ մեկ սար ես դարձրել,
Կատաղած ծով, արընկեր ծով, ...
Կարելի է
Արտաշես ու Տիգրան ծնած երկըրից,
Օր լինի, որ էլի Տիգրաններ դ...
Կեղծ ընկեր
Լայն օրերուս ուրախացող, կեղծ ընկեր,
Այժմ նեղն եմ ընկել, արի...
Կեղծավոր բարեկամիս մասին
Ոչ մի բանով ինձ չես օգնում,
Դու ո՞ր օրվա բարեկամն ես.
Նեղու...
Կռունկ
Կռունկ, թե դու գնաս դեպ մեր երկիրը,
Աստված սիրես, իմ ծնողաց...
Հազար ափսոս
Դրախտը դևերու ձեռքն է, հանող չկա, հազար ափսոս,
Դևերի խմբապե...
Համբերություն
Ժուժյա՛, սի՛րտս, և համբերե ցավերուն,
Համբերելով ամեն մի գոր...
Համոզմունք
Օտարի բնական գիտությունիցը
Իմ հայ պապի տված խրատը լավ է,
Փա...
Հայ աշխարհ
Պատկառելի հայ աշխարհ, խեղճ, ապիկար մնացիր,
Անօգնական, առանց...
Հայաստանը
Սևեր հագած նստել կուլա,
Տրտում, տխուր Հայաստանը,
Ասացեք ինչ...
Հայեր
Օտարներու լավ բաները սովորենք,
Ոչ թե վատ գործերուն հետևենք,...
Հայերիս սեփականությունը
Հայերս մեկ լեզու, մեկ կրոն ունինք,
Ուրիշ ոչինչ մեզի սեփական...
Հայը
Ուղտի պոչ է բախտը հայոց.
Ոչ կավելնա, ոչ կպակսի.
Դնես հազար ...
Հայի բլբլուլին
Դարձիր, հայի բլբուլ, դարձիր Հայաստան,
Օտար երկրում քմքիդ հա...
Հայի ճուտ
Դու այն երկրեն մի հեռանար, հայի ճուտ,
Ուր որ նախնիքներեդ հի...
Հայկուհի *
Հայկուհի, տունը մնացիր, փեսայիդ բանտը տարան,
Հարսանիքը վերջ...
Հայոց լեզու
Հայոց քաղցր և ճոխ լեզու
Անուշիկ բառերուդ մատաղ,
Թե հին, թե ...
Հայրենիք
Երբ որ լինի գարնանամուտ, նոր գարուն,
Կբազմանան վտակներդ, հա...
Հայրենիքիս ջուրը
Վերքիս դեղ ու սպեղանին,
Ա՛խ, իմ հայրենիքիս ջուրը,
Քաղցր ես,...
Հարազատ զավակ
Հարազատ զավակը, լավ կաթնակերը,
Ծնողների անունը չի մոռանալ,
...
Հարավեն պիտի գա
Ավետաբեր խոսնակը հայուն հարավեն պիտի գա,
Կսպասեմ և հույս ու...
Հարավի մրմունջը
Քույրերիս մեջ միշտ սգազգյաց, ինձ նման տխուր չկա,
Դժողքումն ...
Հացագործներ
Ախպար, արի ասօր էրթանք մեր պախչան,
Քիչըմ նստինք զրցինք, քիչ...
Հեգնություն
Ի՞նչ է ամեն ժամ տան համար կէրվիս,
Այլոց տոմսն էլ օթևան չէ՞ ...
Հետևողություն Շիրինի թուրքերենի երգին *
Հետևողություն Շիրինի թուրքերենի երգին

Անարատ, անմեղ կույս,...
Հին երգերիցս մեկը
Ոտքերուդ տակը ծով, գլխիդ վրա սուր,
Առաջ երթաս կրակ՝ արի դիմ...
Հյուսիսն է փչում
Թուխ-թուխ սևագույն ամպերը քուլա-քուլա եղան,
Մտքիս արևը մթնա...
Հո տառը
Երբ որ գլխատառից հասարակ դարձավ,
Գլորեցին աստիճանից «հո» տա...
Հոգի որսացողները
Մարդու և կնոջ մեջ որոմ ցանողը
Երկնքից աքսորված Բելիարն է մո...
Հորդոր
Կաղաչեմ սիրելի, ազնիվ հայ եղբայր,
Մնանք միշտ իրարու օգնական...
Հույս կա
Հարավային քամին փչում է տաք-տաք.
Շուտով գարուն գալու հաստատ...
Հույս
Առավոտը շատ մոտ է, լույսը շողալուն քիչ մնաց.
Խավարը ընկավ գ...
Հպարտ հարուստ
Պարոն հարուստ, ինչո՞ւ այդքան հպարտ ես,
Ունայն աշխարհի մեջ բ...
Ձախորդ օրերը
Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան,
Վհատվելու չէ, վեր...
Ղարիբ կարնեցվոց երգը
Ո՞վ ունիմ որ, կամ ո՞վ ցավի ինձ համար,
Խեղճ ու մենակ օտար աշ...
Ղոշմա *
Մինչև կյանքիս վերջը քեզ պիտի սիրեմ,
Ով իմ ծննդավայր, սրբազա...
Ղոշմա *
Գիտունը տգետի բանից չի ցավիր,
Խելագարի գործը հաշիվ չի լինիր...
Ղոշմա *
Ով անզգա, անխիղճ, կեղտոտ իմաստակ,
Մինչ երբ վիրավորես անմեղ ...
ՄԵծբերան մարդը
Մի մեծ քար շալակե, դու մեծ մի խոսիր,
Արք ու պատիվ չունի մեծ...
Մազեր
Գույներդ փոփոխվեց, եղաք ցրտահար
Աշնան վարդի նման, սպիտակ մա...
Մայրիկ
Ջուխտակ շամամներդ դրախտ ծոցիդ մեջ
Կաթնաղբյուր են եղել ինձ հ...
Մանկական թոթովանք
Իմ մեջս կյանք կա, իմ մեջս ուժ կա,
Ես կուզեմ ապրիլ, չեմ ուզե...
Մարդը
Մարդուց ագահ ու չար կենդանի չկա,
Բոլոր կենդանյաց մեջ եզական...
Մարդկությանը ինչ վնաս է *
Մարդկությանը ի՞նչ վնաս է, որ հայ ապրենք, հայ մնանք
Մեր ինքն...
Մեծ քեռի
Քու քրոջդ զավակներուն ցավի, խղճա, մե՛ծ քեռի,
Նրանց մեջը ջան...
Մեկի խոստովանությունը
Հույս դրի կարողության,
Խենթը առա կնության,
Կարողությունը գն...
Մեկն ու մեկը
Մարդկանց արարքը տեսնելով,
Խանգարված կարգը տեսնելով,
Նրանց գ...
Մեր ներկան
Այս ի՞նչ դարի հասանք, ի՞նչ օրեր գտանք,
Ամենևին հավատարմությ...
Մեր վերքերը
Հայը Հային կվնասե,
Օտարք երբեք մեղավոր չեն,
Հայերու սերը պա...
Մի Աստղ
Մի աստղ ծնավ արևելքեն, լույս ուներ առատ,
Բոլոր աստղերի մեջ ...
Մի ագռավ
Կավկազ սարի գլխին նստած մի ագռավ,
Քաջ բազեին տանկ ու տնազ է...
Մի մարդ
Ո՞ւմ ես խաբում, կեղծ քարոզիչ,
Ինչո՞ւ ես այլոց նախատում.
Այլ...
Մի մարդու համար
Այսուհետև, ո՛վ սևերես,
Կուզես արի, կուզես մի՛ գալ,
Էլ ինձ հ...
Մոտս է հարկավոր
Էլի միտքս եկան հայոց քաջերը,
Այսօր քաջ Վարդանը մոտս է հարկա...
Մուխամմազ *
Քանի կզկըթած ման եկա, ինձ մեռած դիակ է ասին,
Երբ որ մի քիչ ...
Նախանձոտ սիրտ
Կակաչի պես գույնդ կարմիր՝
Սիրտդ սև է նախանձոտ սիրտ.
Դրսից ե...
Նկատողություն
Բարոյական ճանապարհից շեղվողին,
Զրկող, տուն ավերող սրիկա տես...
Շատ ուշացավ
Փրկության ավետաբեր սուրհանդակը շատ ուշացավ.
Ուրախության լու...
Շեքի
Ով վարդ արևելյան, բույս կենդանության,
Խրախույս մարդկության,...
Ով որ ազգ ու հայրենիք չի ճանաչում *
Ով որ ազգ ու հայրենիք չի ճանաչում,
Հայր ու մայր, անհայտ ընկ...
Ով սիրուն սիրուն
Աշխարհն ընղհանուր քո սիրույդ համար
Քաշում է փափագ, ո՛վ սիրո...
Որն է լավ
Հատուկ լինիս, քեզ նախանձեն լավ է թե,
Թե անարժան լինիս, չուն...
Ունևոր ազգակից *
Ունևոր ազգակից, քու սրտիդ նման,
Աղքատի սրտում էլ առյուծ կա ...
Ուրախ երգ
Արևն ելավ, փախեք, աստղեր, մի անկյունում թաք կացեք,
Սև-սև ամ...
Չը կա
Ահա լրանում է ինը ամիսը,
Մեզի նոր լուր, մեզի ավետիք չկա.
Թե...
Չը պիտի լռեմ
Ինչպես ձուկը առանց ջրի,
Ժողովուրդն էլ առանց երգի չի ապրում
...
Պաղ աղբյուրի մոտ
Պաղ աղբյուրի մոտը կանգնած մի աղջիկ,
Ձեռքին սափոր լցրած, ջու...
Պանդուխտ եղբայր
Պանդուխտ եղբայր, քաշվի՛ր, գնա՛ երկիրդ,
Քանի որ չես եղել անպ...
Պանդուխտ հոր մասին
Մեկ տարի է սպասում են տանեցիք,
Տանտերը չի վերադառնալ հայրեն...
Պատահմունք
Արջն անտառից խռով է,
Անտառի համար ոչինչ,
Ողջ աշխարհը փնովի,...
Պատիվ վաստակելու ճանապարհ
Թե ուզում ես քեզ գիտնական անվանեն,
Եվրոպայի ձևով հալավ ունե...
Պարապ մնալուց լավ է
Պիտի գովեմ մայր հողը, քամին, ջուրը, անձրևը,
Պիտի հիշեմ աստղ...
Պարտեզ
Ա՜խ, իմ պարտեզ, պտղատու ծառերդ թառամեցան,
Որոմները, փշերը ք...
Պերք չէ
Թող ինչպես ընկել եմ, այնպես վեր կենամ,
Դիմակավոր ընկեր, խրա...
Պրծընինք
Աջողության գեղեցկուհին պիտի գա,
Ասում են - ասում են չի գա պ...
Սասունասար
Առանց վախի, առանց ահի
Քաջերու տուն, Սասունասար,
Քեզնից հրդե...
Սարի սիրուն եղնիկ
Սարի սիրուն եղնիկ, նորահաս ծաղիկ,
Գեղատեսիլ աղջիկ, մոտս ման...
Սարյակ
Հեղեղն եկավ հարավից ու հյուսիսից,
Թռիր սարյակ, թռիր, կյանքդ...
Սեմայի
Համընթաց և կյանքիս հարմար, սիրելիս, ինձ մխիթար չես,
Հակառակ...
Սիրահարված երիտասարդի երգը (Վառա, վառա)
Ես քեզ տեսա մեջը այգուն,
Ճտվտալով, ինչպես թռչուն,
Սրտիս սաս...
Սիրուն հավ
Քաջ արծվի ճուտեր մինչև չօգնեն քեզ,
Դու ուրուրից ազատվիլ չես...
Սոխակ
Ձայնդ ինձ գրավեց, ինձ վերա տիրեց,
Մի թռնիր, մի գնար, կաց այ...
Ստախոսը
Ստախոսի ջրով փլավ եփողը
Փորը բան չի մտնիլ, քաղցած կմնա,
Նրա...
Սև հոգի
Սև հորից, սև մորից ծնվել ես հաստատ,
Սիրտդ սև է, բախտդ սև է,...
Սև նախանձ
Չկամ, մաղձոտ սրտից ծնած օձաձև,
Լույսին խավար ասել տվող, սև ...
Վերջ չեղավ
Վերջ չեղավ տխրությանդ, մայր իմ հարազատ, վերջ չեղավ,
Գլխիցդ ...
Վերջն է գովելի
Լացի և խնդության մեջտեղն ենք այսօր,
Կուլանք թե կը խնդանք՝ վ...
Վեցյակ
Ազատությո՞ւն, թե՞ բռնություն գալիք կա մարդկային ազգին:
Բոլո...
Տգետ
Գիշերի պես կանցկացնե յուր տիվը,
Տգետ մարդը շատ զգայուն չի լ...
Տիկին
Ով դու ամբարտավան, դու անգութ տիկին,
Մինչև ե՞րբ անտեղի մարդ...
Տխուր ներկան
Հայաստանում հայ չմնաց, կոտորեցին թուրքերը,
Հայի արյունով նե...
Ցավ չէ ինձ
Չարախնդաց, չար մարդիկը թող վերջանան, ցավ չէ ինձ,
Թող կորչին...
Ցեցեր
Ցեցերը, թրթուրները չլինեյին պարտեզը,
Ծառերու արմատները չլիզ...
Ցույց կուտա
Հարազատ փեսայիդ հավատարիմ հարս,
Շուք երեսդ` հոգիդ անմեղ ցու...
Փուշ
Վարդին սոխակից հեռացնողը, ո՛վ անիրավ փուշ,
Կյանքներու գրավ ...
Քաջ Վարդան
Ավարայրի դաշտը ներկեց արյունդ,
Կարմիր Վարդան, հզոր Վարդան, ...
Քեզ եմ սիրում, քեզ
Կյանքս քեզ եմ տվել, կապվել եմ քեզ հետ,
Ապերջանիկ պառավ, քեզ...
Քյոռ օղլի
Գնաց, վրեժ առավ Հռչե արքայից,
Հայոց արքա քաջ Տրդատը ո՞ւրտեղ...
Քո փափագով
Քո փափագով վառվում եմ, արի, սիրական, ո՞ւր տեղ ես,
Երկնային ...
Օտարականի երգ
Օտարության մեջը զուր անցավ ջանքս.
Կարոտդ քաշելով մաշեցի կյա...
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=216" >Ջ․ ԱվագյՋ․ Ավագյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=217" >Ռաֆայել Ռաֆայել Պատկանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=218" >Ռոբերտ ԱՌոբերտ Ամիրխանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=219" >Ռոմանոս Ռոմանոս Մելիքյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=220" >Ռուբեն ՀՌուբեն Հախվերդյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=221" >Ռ․ ԱթայաՌ․ Աթայան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=222" >Ռ․ ՍտեփաՌ․ Ստեփանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=223" >Սայաթ ՆոՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=224" >Սասուն ՊՍասուն Պասկևիչյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=225" >Սարգիս ՄՍարգիս Մուրադյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=226" >Սարմեն (ԱՍարմեն (Արմենակ Սարգսյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=227" >Սեյադ</a>]Սեյադ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=228" >Սեփիլ-ԶաՍեփիլ-Զաքար
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=229" >Սիայի / ԳՍիայի / Գուսան (Ղազար Կարապետյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=230" >Սիլվա ԿաՍիլվա Կապուտիկյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=231" >Սմբատ / ԳՍմբատ / Գուսան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=232" >Սմբատ ՇաՍմբատ Շահազիզ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=233" >Սուխանի /Սուխանի / Գուսան (Աբել Չոլախյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=234" >ՍուսաննՍուսաննա Կարապետյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=235" >Սոֆյա ՊաՍոֆյա Պառնոկ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=236" >Ստեփան ԴՍտեփան Դեմուրյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=237" >Ստեփան ՎՍտեփան Վարդանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=238" >Ս․ ԳափամՍ․ ԳափամաճյաՆ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=239" >Ս․ ԳրիգոՍ․ Գրիգորյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=240" >Ս․ ԳևորգՍ․ Գևորգյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=241" >Ս․ ԴավթյՍ․ Դավթյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=242" >Ս․ ԵրեմյՍ․ Երեմյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=243" >Ս․ ԺամկոՍ․ Ժամկոչյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=244" >Ս․ ՇահազՍ․ Շահազիզ
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=245" >Ս․ ՋրբաշՍ․ Ջրբաշյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=246" >Ս․ ՍահակՍ․ Սահակյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=247" >Ս․ ՎահանՍ․ Վահանունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=248" >Ս․ ՏարոնՍ․ Տարոնցի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=249" >Վալիկո</a>]Վալիկո
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=250" >Վահագն ԴՎահագն Դավթյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=251" >Վահան ՄիՎահան Միրաքյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=252" >Վահան ՏեՎահան Տերյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=253" >ՎաղարշաՎաղարշակ Լալայան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=254" >Վաչե ՀովՎաչե Հովսեփյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=255" >ՎլադիլեՎլադիլեն Բալյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=256" >ՎլադիմիՎլադիմիր Հարությունյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=257" >Վոլֆանգ Վոլֆանգ Գյոթե
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=258" >Վ․ ԱլազաՎ․ Ալազան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=259" >Վ․ ԱղաջաՎ․ Աղաջանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=260" >Վ․ ԱղասյՎ․ Աղասյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=261" >Վ․ ԱրամոՎ․ Արամունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=262" >Վ․ ԱրարաՎ․ Արարատյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=263" >Վ․ Բունի<Վ․ Բունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=264" >Վ․ ԳրիգոՎ․ Գրիգորյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=265" >Վ․ ԿոտոյՎ․ Կոտոյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=266" >Վ․ ՀարուՎ․ Հարությունյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=267" >Վ․ ՀովսեՎ․ Հովսեփյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=268" >Վ․ ՄելքոՎ․ Մելքումյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=269" >Վ․ ՍրվանՎ․ Սրվանձտյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=270" >Վ․ ՎարդաՎ․ Վարդանյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=271" >Վ․ ՓուզյՎ․ Փուզյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=272" >Տ. Տեր ԱնՏ. Տեր Անդրեասյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=273" >Տիգրան ՉՏիգրան Չուխաջյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=274" >Տ․ ՉիթուՏ․ Չիթունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=275" >Տ․ ՏերուՏ․ Տերունի
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=276" >Րաֆֆի (ՀաՐաֆֆի (Հակոբ Մելիք-Հակոբյան)
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=277" >Փիլո</a>]Փիլո
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=278" >Քիչիկ-ՆոՔիչիկ-Նովա
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=279" >Քր․ ԹադևՔր․ Թադևոսյան
Show details for [<a href="/lalayan/horovel.nsf/SongsAuthor-hy?OpenView&Start=1&Count=3000&Expand=280" >Ֆիրաղի (ՍՖիրաղի (Սարդար Պապոյան)